19. desember

The sailor’s carol av Hilaire Belloc.

For dem som minnes starten på vår vesle julekalender gav vi en liten sniktitt i form av et elegant lite vers signert den katolske poeten og satirikeren Hilaire Belloc. Og i dag, kjære poesivenner, får dere lese resten av diktet.

‘The sailor’s carol’ er en tittel som har kommet til i ettertid, selve teksten dukker opp midt i hans roman ‘The four men- a farrang’ som handler om fire menn på det han kaller en ‘sekulær pilgrimsferd’ gjennom den engelske landsbygden. De fire mennene er Hilaire selv, en sjømann, en poet og noen som kaller seg ‘Grizzlebeard’. Som våre lesere kan tenke seg ble sjømannen sitt spontane lille dikt meget populært og fikk et eget liv utenfor permene. Spesielt de siste linjene har blitt en egen liten julebesvergelse blant mange juletrette julefeirere.

Belloc var ellers kjent som en grinebiter og kranglefant og passer dermed utmerket inn i julens persongalleri sammen med Krampus og Julenissen og Grinchen. Kanskje enda mer representerende ville vært å ta med noen av versene han var mest kjent for, aktsomhetsfabler tilsynelatende for barn, som «Rebecca, who slammed doors for fun and perished miserably» og «Henry King, Who chewed bits of string and was early cut off in dreadful agonies». Men her er uansett;

The Sailor’s carol

«Noël ! Noël ! Noël ! Noël !
A Catholic tale have I to tell !
And a Christian song have I to sing
While all the bells in Arundel ring.

«I pray good beef and I pray good beer
This holy night of all the year,
But I pay detestable drink for them
That give no honour to Bethlehem.

«May all good fellows that here agree
Drink Audit Ale in heaven with me
And may all my enemies go to hell!
Noël ! Noël ! Noël ! Noël !
May all my enemies go to hell !
Noël ! Noël !»

Hilaire Belloc